Cursus echografie

Starten met echografie. Is dat iets voor mijn praktijk en wat kan ik daar mee?

Echografie voor de bewegingsspecialist is een snel groeiend vakgebied. In het huidige zorglandschap wordt er steeds meer gevraagd op het gebied van de diagnostische vaardigheden van een fysiotherapeut. Echografie kan een laagdrempelig hulpmiddel zijn in de screening van patiënten om zo de juiste therapievorm te kiezen of om wellicht zelfs te besluiten dat de patiënt ingestuurd moet worden en er geen fysiotherapeutische interventie nodig, of mogelijk, is. Echter, het te pas en onpas gebruiken van echografie komt ook veel voor waarbij de meerwaarde van echografie soms onvoldoende duidelijk wordt.

Doelstelling van de cursus
Tijdens onze tweedaagse cursus musculoskeletale echografie laten wij u kennismaken met de diverse aspecten van echografie voor de praktijk. Daarbij schenken wij aandacht aan de theorie van echografie (welke systemen zijn er beschikbaar, wat is het verschil tussen musculoskeletale echografie en andere vormen van echografie etc.) maar zullen we ook een practicum echografie houden. De cursist ervaart wat echografie is door het leren scannen van de 4 meest voorkomende indicaties in de praktijk namelijk:

  • Supraspinatus (tendinopathie, partiele ruptuur, impingement)
  • Gemeenschappelijke extensoren aan laterale epicondyl (tenniselleboog)
  • Ventrale knie / lig. patella (jumpers knee, osgood schlatter, infrapatellaire bursa)
  • Achillespees (tendinopathie of rupturen)

Doelgroep
Fysiotherapeuten welke zich willen oriënteren op het al dan niet toepassen van echografie en bepalen of echografie een meerwaarde heeft voor hun praktijkvoering.

Cursusdag

21 maart 2018 van 13.00 – 17.00 uur,  cursus shockwave

29 maart 2018 van 12.00-20.00 uur, introductie MSU

6 april 2018 10.00-17.00 uur, trainingsdag

29 mei 2018 van 12.00-20.00 uur, introductie MSU

Cursuslocatie
Vijfkamplaan 8, 5624 EB Eindhoven. Eerste verdieping Fitland in Sportcomplex Eindhoven Noord.

Ook INCOMPANY mogelijk op willekeurige datum in uw praktijk (groep vanaf 6 personen)!

Docent
De cursus wordt gedoceerd, in samenwerking met, en door een docent van Kine Care, echte experts op het gebied van echografie.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 419.

Deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers is 15 personen.

Accreditatie
Deze cursus is door het KNGF geaccrediteerd met 18 punten.