Cursus cardiovasculair risicomanagement

Doelstelling van de cursus
Na het volgen van deze cursus zult u in staat zijn om evidence based risicoprofielen op te kunnen stellen, testmethodiek te kunnen toepassen en een op maat behandelplan te kunnen opstellen in het kader van hartrevalidatie, hartfalen en perifeer arterieel lijden.

Inhoud en vorm van de cursus
De cursusinhoud zal bestaan uit de volgende onderwerpen:

  • Evicende-based practice
  • Klinisch redeneren
  • Testmethodiek, onderzoek en klinimetrie
  • Opstellen van een op maat behandelplan
  • Casuïstiek

De volgende onderwijsvormen worden gehanteerd:

  • Interactief hoorcollege
  • Zelfstandig werken met opgedane kennis middels gerichte opdrachten
  • Integratie van kennis aan de hand van praktijkles casuïstiek
  • Geen huiswerk

Doelgroep
Fysiotherapeuten en sportfysiotherapeuten die zich willen specialiseren in het onderzoeken en behandelen van patiënten in het gebied van cardiovasculair risicomanagement.

Cursusdagen

12 april 2018 van 10.00 uur – 17.00 uur en 26 april 2018 van 9.30 – 13.00 uur.

Cursuslocatie
Vijfkamplaan 8, 5624 EB Eindhoven. Eerste verdieping Fitland in Sportcomplex Eindhoven Noord.

Ook INCOMPANY mogelijk op willekeurige datum in uw praktijk (groep vanaf 6 personen)!

Docent
Gerard van der Poel

Kosten
379 euro per persoon.

Deelnemers
Maximaal 12 deelnemers!

Accreditatie
Accreditatie, 12 punten voor het register algemeen practicus en sportfysiotherapie.
Tevens erkend voor registratiepunten bij claudicationet!